April 10, 2014


March 13, 2014


Long time no see. 

Long time no see. 

6 notes
Leave Note / Reblog

March 11, 2014


bleknar:

Vissa stunder kan det kännas ensamt
om du undrar vad jag tänker på
Så jag håller hårt och kryper tätt intill dig
som om hon skulle försvinna då

7 notes
Leave Note / Reblog

Via I WANT TO BE FLUENT IN YOUR BODY LANGUAGE

February 20, 2014


February 19, 2014


largecoin:

what a day!!!!!!!! nothing happened and i was tired

556,250 notes
Leave Note / Reblog

Via

idolakihito:

"How’s that essay going?"

image

(Source: ryukovevo)

250,230 notes
Leave Note / Reblog

Via Trashclown

February 14, 2014


February 12, 2014


February 11, 2014